OM OSS

TERIAK AS er et konsulentselskap spesialisert på legemiddelsektoren. Våre konsulenter har bred kompetanse og erfaring fra lederroller og farmasifaglige funksjoner i apotek, apotekkjeder, grossister, sykehusapotek, sykehusapotekforetak, legemiddelindustri og offentlig helseforvaltning.

Noen eksempler på oppdrag:

 • Etablering av Nasjonalt legemiddelberedskapslager B-180

 • Koronakommisjonens kartlegging av vaksinestrategi

 • Mulighetsstudie for antibiotikaproduksjon i Norge

 • Evaluering av Medisinstarttjeneste i apotek

 • Evaluere legemiddelberedskap

 • Endringsforslag og høringsnotat til forskrift om grossistvirksomhet med legemidler

 • Forretningsutvikling

 • Innføring av nye IT system

 • Distribusjon av Covid-19 legemidler og vaksiner

 • Oppstart av legemiddeleveranse til kommuner

 • Utarbeidelse av tilbud på grossisttjenester

 • Forbedringsprosjekter i apotek

 • Utarbeidelse av anbudskonkurranse for grossisttjenester

 • Forhandlings- og betalingsløsning for kombinasjonsbehandling med legemidler

 • Markedskartlegginger

 • Avtaleforhandlinger mellom aktører i legemiddelsektoren

 • Søknad om tilvirkertillatelse

 • Revisjon av legemiddelgrossister

 • Oppbygging av kvalitetssystemer

 • PRRC for medisinsk teknisk utstyr

 • Dimensjonering av fremtidig produksjonskapasitet

 • FFA roller

 • Interimledelse

ET AV VERDENS MEST KJENTE OG LENGSTLEVENDE LEGEMIDLER

NAVNET TERIAK

Vi har valgt navnet TERIAK for å symbolisere vår rolle som problemløser for helsesektoren.

Teriak var navnet på et av verdenshistoriens mest kjente og lengstlevende legemidler. Det var i bruk i 2000 år fra ca år 100 f.Kr og frem til nyere tid. Teriak var høyt verdsatt, og i lang var det kjent som et universalmiddel. Fremstillingen av Teriak var komplisert og var regnet som et kunststykke som bare de dyktigste og mest dedikerte fagpersonene kunne utføre. Vi ønsker å bli kjent for den samme dyktighet og gjennomføringsevne i våre leveranser.

Urd Andestad er Cand. pharm fra Universitetet i Tromsø. Hun har omfattende erfaring fra arbeid med registrering og refusjon av medisinsk ustyr. Hun har arbeidserfaring fra Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Abbott og Norges Farmacutiske Forening. Urd har ledet Norges Farmacutiske Forening og har god politisk innsikt. Hun har sittet i det offentlig nedsatte Apotekutvalget som har utredet fremtidens apotek.

Elin Johannessen er Master i Farmasi fra Universitetet i Oslo og har prosjektlederutdanning fra BI. Hun jobber med analyser, evalueringer, prosjektledelse og kvalitetssystemer.  Elin har erfaring fra grossistvirksomhet og har god kjennskap til GDP og GMP. Elin er sertifisert PRINCE2 Practitioner.

Per Olav Kormeset er Cand.pharm fra Universitetet i Oslo og Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Han jobber med analyser og evalueringer, strategisk rådgivning og -implementering, samt som prosjektleder og prosessleder i privat og offentlig legemiddelsektor. Han har lang erfaring fra legemiddelindustri, offentlig helseforvaltning og sykehusapotek. Per Olav er sertifisert PRINCE2 Practitioner.

Karina Langgård er økonom fra BI og Master of Business and Administration fra NHH. Hun jobber med analyser og evalueringer, strategisk rådgivning og -implementering, samt som prosjektleder og prosessleder i privat og offentlig legemiddelsektor.  Karina har 20 års erfaring fra apotekbransjen der hun har hatt stillinger som controller, regionsjef, prosjektleder og salg- og driftsdirektør.  Hun har også internasjonal erfaring som driftsdirektør for en apotekkjede i Italia.  Karina har PRINCE2 sertifisering.

Nastaran Moussavi er Master i farmasi fra Universitetet i Oslo. Hun fullfører høsten 2023 også en doktorgrad i farmasi. Nastaran har erfaring både fra apotekbransjen og industriell legemiddelproduksjon. Hun har vært Qualified Person i GE Healthcare og har inngående kunnskap om GMP.

Ken Tesaker er Cand.pharm fra Universitet i Oslo og Master of Business Administration fra NHH. Han jobber med analyser og evalueringer, strategisk rådgivning og -implementering, samt som prosjektleder og interimleder i privat og offentlig legemiddelsektor. Han har lang ledererfaring fra apotek, apotekkjede, grossist, sykehusapotek og konsulentbransje. Ken er sertifisert PRINCE2 Practitioner.

Morten Vogt er Cand.pharm fra Universtetet i Tromsø. Han jobber med analyser og evalueringer, strategisk rådgivning og -implementering, samt som prosjektleder og prosessleder i privat og offentlig legemiddelsektor. Han kjenner apotekbransjen meget godt, og har blant annet hatt roller som apoteker og regionsjef i en stor apotekkjede. De siste 10 årene har Morten i hovedsak arbeidet med forbedrings- og IT-prosjekter, basert på ulike dataanalyser med mål om bedre kvalitet og effektivitet. Dette har gitt han inngående kjennskap til IT-strukturen i sektoren og de muligheter denne gir.  Morten har prosjektlederutdanning og er Scrum Master.

Urd Andestad
Senior Manager
Elin Johannessen
Manager
Portrait of Per Olav Kormeset
Per Olav Kormeset
Director
Karina Langgård
Senior Manager
Nastaran Moussavi
Manager
Portrait of Ken Tesaker
Ken Tesaker
Partner/Daglig leder
+47 415 37 695
  Morten Vogt
  Senior Manager
  +47 971 55 688