OM OSS

Teriak AS er et uavhengig konsulentselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester til privat og offentlig sektor. Våre konsulenter har bred kompetanse og erfaring fra lederroller og farmasifaglige funksjoner i apotek og apotekkjeder, grossister, sykehusapotek og sykehusapotekforetak, akademia, legemiddelindustri og offentlig helseforvaltning. Erfaring fra alle ledd av legemiddelbransjen gjør at vi har inngående kjennskap til og forståelse for sikker legemiddelhåndtering.

ET AV VERDENS MEST KJENTE OG LENGSTLEVENDE LEGEMIDLER

NAVNET TERIAK

Vi har valgt navnet Teriak for å symbolisere vår rolle som problemløser for helsesektoren.

Teriak var navnet på et av verdenshistoriens mest kjente og lengstlevende legemidler. Det var i bruk i 2000 år fra ca år 100 f.Kr og frem til nyere tid. Teriak var høyt verdsatt, og i lang var det kjent som et universalmiddel. Fremstillingen av Teriak var komplisert og ble sett på som et farmasøytisk mesterverk.

Å lage Teriak var regnet som et kunststykke som bare de dyktigste og mest dedikerte fagpersonene kunne utføre. Vi ønsker å bli kjent for den samme dyktighet og gjennomføringsevne i vårt arbeid med å løse dagens og morgendagens utfordringer for moderne virksomheter.

 

Ken Tesaker er utdannet Cand.pharm fra Universitet i Oslo og Master of Business Administration fra NHH. Ken er daglig leder/partner i Teriak AS. Han jobber med analyser og evalueringer, strategisk rådgivning og -implementering samt som prosjektleder og interimleder i privat og offentlig legemiddelsektor. Han har lang ledererfaring fra apotek, apotekkjede, grossist, sykehusapotek og konsulentbransje. Ken er sertifisert PRINCE2 Practitioner.

Per Olav Kormeset er utdannet Cand.pharm fra Universitetet i Oslo og Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Per Olav er Director i Teriak AS. Han jobber med analyser og evalueringer, strategisk rådgivning og -implementering samt som prosjektleder og interimleder i privat og offentlig legemiddelsektor. Han har lang erfaring fra legemiddelindustri, offentlig helseforvaltning og sykehusapotek. Per Olav er sertifisert PRINCE2 Practitioner.

Fride Iversen er utdannet Cand.pharm fra Universitetet i København. Fride er Senior Manager i Teriak AS. Gjennom 15 år i legemiddelindustri, sykehusapotek og apotekkjede har hun opparbeidet seg solid dybdeforståelse innen legemiddellogistikk og kvalitetssystemer. Hun har også omfattende erfaring fra akvatisk farmasi og har jobbet med markedsgodkjenning av legemidler og biocider. Fride har utdanning i prosjektledelse fra NTNU.

Liv Unni Naalsund er utdannet Cand.pharm fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad fra Forsvarets Forskningsinstitutt. Liv Unni er Senior Manager i Teriak AS. Hun har omfattende erfaring fra sykehusfarmasi og har vært adm. dir. for Sykehusapotek Nord HF. Liv Unni har også har vært sentral i oppbyggingen av farmasiutdanningen i Tromsø og hun har vært Farmasifaglig ansvarlig (FFA) for en fullsortiments legemiddelgrossist. De siste årene har Liv Unni jobbet mye med digitalisering på legemiddelområdet. Liv Unni er sertifisert PRINCE2 Practitioner og videregående GDP fra 2020.

Ken Tesaker
Daglig Leder
+47 415 37 695
  Liv Unni Naalsund
  Senior Manager
  Per Olav Kormeset
  Director
  Fride Iversen
  Senior Manager