OM OSS

Teriak AS er et uavhengig konsulentselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester til privat og offentlig sektor. Våre konsulenter har bred kompetanse og erfaring fra lederroller og farmasifaglige funksjoner i apotek og apotekkjeder, grossister, sykehusapotek og sykehusapotekforetak, akademia, legemiddelindustri og offentlig helseforvaltning. Erfaring fra alle ledd av legemiddelbransjen gjør at vi har inngående kjennskap til og forståelse for sikker legemiddelhåndtering.

ET AV VERDENS MEST KJENTE OG LENGSTLEVENDE LEGEMIDLER

NAVNET TERIAK

Vi har valgt navnet Teriak for å symbolisere vår rolle som problemløser for helsesektoren.

Teriak var navnet på et av verdenshistoriens mest kjente og lengstlevende legemidler. Det var i bruk i 2000 år fra ca år 100 f.Kr og frem til nyere tid. Teriak var høyt verdsatt, og i lang var det kjent som et universalmiddel. Fremstillingen av Teriak var komplisert og ble sett på som et farmasøytisk mesterverk.

Å lage Teriak var regnet som et kunststykke som bare de dyktigste og mest dedikerte fagpersonene kunne utføre. Vi ønsker å bli kjent for den samme dyktighet og gjennomføringsevne i vårt arbeid med å løse dagens og morgendagens utfordringer for moderne virksomheter.

 

Ken Tesaker er utdannet Cand.pharm fra Universitet i Oslo og Master of Business Administration fra NHH. Ken er daglig leder/partner i Teriak AS. Han jobber med analyser og evalueringer, strategisk rådgivning og -implementering samt som prosjektleder og interimleder i privat og offentlig legemiddelsektor. Han har lang ledererfaring fra apotek, apotekkjede, grossist, sykehusapotek og konsulentbransje. Ken er sertifisert PRINCE2 Practitioner.

Per Olav Kormeset er utdannet Cand.pharm fra Universitetet i Oslo og Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Per Olav er Director i Teriak AS. Han jobber med analyser og evalueringer, strategisk rådgivning og -implementering samt som prosjektleder og interimleder i privat og offentlig legemiddelsektor. Han har lang erfaring fra legemiddelindustri, offentlig helseforvaltning og sykehusapotek. Per Olav er sertifisert PRINCE2 Practitioner.

Karina Langgård er økonom fra BI og har Master of Business and Administration fra NHH. Karina er Senior manager i Teriak AS. Karina  har mer enn 18 års erfaring fra apotekbransjen der hun har hatt stillinger som controller, regionsjef, prosjektleder og salg- og driftsdirektør.   Hun har også internasjonal erfaring som driftsdirektør for en apotekkjede i Italia.

Elin Johannessen er utdannet Master of Science fra Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.  Hun har også prosjektlederutdanning fra BI. Elin har erfaring fra apotek og grossistvirksomhet. Hun har god kjennskap til GDP og GMP. Elin er sertifisert PRINCE2 Practitioner.

Ken Tesaker
Daglig Leder
+47 415 37 695
  Per Olav Kormeset
  Director
  Karina Langgård
  Senior manager
  Elin Johannessen
  Manager