VÅRE TJENESTER

Vi tilbyr prosjektledelse for store og små prosjekter. Våre konsulenter har PRINCE2 sertifisering og har erfaring fra et stort spekter prosjekter. Erfaringen inkluderer lønnsomhetsforbedring (Lean og Lean Six Sigma), prosesskartlegging, pilotering av nye tjenester, nye IT-løsninger og store IT-prosjekter (SAP, ERP, POS).

Vi kan ta innta rollen som prosessleder for å sikre fremdrift og leveranser i prosjekter både for næringslivsaktører og i offentlig sektor

Vi tilbyr midlertidig leder for innleie. Når ledere slutter, kan det oppstå et vakuum og det kan være behov for innleie av midlertidig leder (interimleder) som kan opprettholde drift og gjennomføre endringer i påvente av at ny leder tiltrer. Gode referanser og god gjennomføringskraft. Kompetanse på effektivisering ved bruk av LEAN prosesser

God kjennskap og kompetanse rundt alle deler av den norske legemiddelsektoren (produsenter, leverandører, grossister, apotek, legemiddelhåndtering i helsetjenesten og regelverk/offentlig forvaltning)

 

  • Kjennskap til arkitektur og oppsett av apotekenes IT systemer
  • Bidragsyter for å utvikle teknologiske løsninger for kjøp og salg av legemidler
  • EIK, nettapotek, POS, webløsninger, ERP, SAP.
  • Vi bistår offentlige aktører i utarbeidelse av kravspesifikasjoner, anbudsdokumenter og gjennomføring av anbudsprosesser
  • Vi bistår med anbudsstrategi og gjennomføring av tilbudsskriving for tilbydere innen legemidler og medisinsk utstyr.

 

Vi har utstrakt erfaring innen legemiddelberedskap og bistår både private og offentlige aktører i utarbeidelse av beredskapsplaner og planlegging av beredskapslager.

Vi tilbyr utforming av faglige og strategiske rapporter og utredninger for hele legemiddelsektoren og tilgrensende områder som næringsmidler og medisinsk utstyr for både offentlige og private aktører

  • Grossistvirksomhet med legemidler reguleres av europeisk regelverk Good Distribution Practice. Teriak har god kjennskap og erfaring med dette.
  • Statens legemiddelverk krever at alle legemiddelgrossister har en farmasifaglig ansvarlig person (FFA). Teriak kan ivareta rollen som FFA for virksomheter som har behov for dette.
  • Vi kan bygge opp nødvendig kvalitetssystem for å ivareta krav til grossistvirksomhet med legemidler
  • Det kreves en grossisttillatelse fra Statens legemiddelverk som å drive grossistvirksomhet med legemidler. Vi kan bistå med søknad til legemiddelverket
  • Vi kan bistå med gjennomføring av revisjoner av kunder og leverandører

Vi kjenner bransjen godt og kan bistå aktører med opplæringssystemer, tarifforhandlinger og oppsett av personalplanleggingsverktøy.

Teriak har bred erfaring med arbeid med ulike kvalitetssystemer, og kan bistå aktører med oppbygging og vedlikehold av kvalitetssystemer.

Vi tilbyr rådgivning innen medisinsk utstyr. Kan også  tilby innleie som PRRC.

TERIAK samarbeider med Proactima AS for å kunne tilby aktører i legemiddelsektoren en komplett løsning innen bærekraft og åpenhetsloven.